Het praktijkboek MEDIA

Sinds september 2012 is het nieuwe Leerplan Mediaopvoeding van VVKBaO van kracht. In de leerplancommissie Mediaopvoeding werd besloten om het ICT-leren in te bedden in mediaopvoeding. 

Na het verschijnen van het vernieuwde leerplan mediaopvoeding is het dan ook een logisch gevolg dat het Praktijkboek ICT omgevormd wordt tot een (online) Praktijkboek Media. Het Praktijkboek ICT werd daarom stopgezet.

Voor bepaalde onderdelen van dit nieuwe Praktijkboek Media(praktijkvoorbeelden, stappenplannen) moet je eerst inloggen!

Dit online document wil een brug slaan tussen theorie en praktijk. De diverse praktijkvoorbeelden tonen aan dat media-integratie echt niet moeilijk is. 

Dit praktijkboek wordt regelmatig verder uitgebreid met nieuwe praktijkvoorbeelden, stappenplannen en/of ondersteunend materiaal.

Nieuws

29 december 2014

Wegens onderhoudswerken zullen op 29 en 30 december de documenten die u raadpleegt via de menublokken rechts op de website tijdelijk niet bereikbaar zijn.

Ook de linken naar bestanden op de webpagina's zullen tijdelijk niet werken.

 

05 mei 2014

Bij Materialen --> Documenten werden nieuwe documenten toegevoegd:

  • Media & ICT in de klas - Overzicht ==> overzichtelijk document waarbij de relatie ICT-diamant en de leerplandoelen Mediaopvoeding wordt gelegd.
  • Overzichtsblad doelen Mediaopvoeding ==> document met alle leerplandoelen, gerangschikt in ME1, ME2, ME3 aangevuld met de leerlijn en OD/ET
24 maart 2014

We hebben weer enkele nieuwe praktijkvoorbeelden toegevoegd:

  • Wiskunde - Filmpjes van Sesamstraat
  • Wiskunde - Grafieken
  • Wiskunde - Vermenigvuldigen
  • Wiskunde - Werken met een zakrekenmachine
26 april 2013

Zie materiaal > Portfolio Media en ICT in de klas

Forum

Jongste editie:
december 2014