Het praktijkboek MEDIA

Sinds september 2012 is het nieuwe Leerplan Mediaopvoeding van VVKBaO van kracht. In de leerplancommissie Mediaopvoeding werd besloten om het ICT-leren in te bedden in mediaopvoeding. 

Na het verschijnen van het vernieuwde leerplan mediaopvoeding is het dan ook een logisch gevolg dat het Praktijkboek ICT omgevormd wordt tot een (online) Praktijkboek Media. Het Praktijkboek ICT werd daarom stopgezet.

Voor bepaalde onderdelen van dit nieuwe Praktijkboek Media(praktijkvoorbeelden, stappenplannen) moet je eerst inloggen!

Dit online document wil een brug slaan tussen theorie en praktijk. De diverse praktijkvoorbeelden tonen aan dat media-integratie echt niet moeilijk is. 

Dit praktijkboek wordt regelmatig verder uitgebreid met nieuwe praktijkvoorbeelden, stappenplannen en/of ondersteunend materiaal.

Nieuws

24 maart 2014

We hebben weer enkele nieuwe praktijkvoorbeelden toegevoegd:

  • Wiskunde - Filmpjes van Sesamstraat
  • Wiskunde - Grafieken
  • Wiskunde - Vermenigvuldigen
  • Wiskunde - Werken met een zakrekenmachine
02 september 2013

Ben je door de drukte van de grote vakantie jouw wachtwoord voor onze websites vergeten? Vorig schooljaar werd aan de scholen gevraagd om alle schoolteams van persoonlijke logins te voorzien (via schoolgegevens beheren) Vraag even na bij je directeur of dat ondertussen al gebeurd is.

26 april 2013

Zie materiaal > Portfolio Media en ICT in de klas