Het praktijkboek MEDIA

Sinds september 2012 is het nieuwe Leerplan Mediaopvoeding van VVKBaO van kracht. In de leerplancommissie Mediaopvoeding werd besloten om het ICT-leren in te bedden in mediaopvoeding. 

Na het verschijnen van het vernieuwde leerplan mediaopvoeding is het dan ook een logisch gevolg dat het Praktijkboek ICT omgevormd wordt tot een (online) Praktijkboek Media. Het Praktijkboek ICT werd daarom stopgezet.

Voor bepaalde onderdelen van dit nieuwe Praktijkboek Media(praktijkvoorbeelden, stappenplannen) moet je eerst inloggen!

Dit online document wil een brug slaan tussen theorie en praktijk. De diverse praktijkvoorbeelden tonen aan dat media-integratie echt niet moeilijk is. 

Dit praktijkboek wordt regelmatig verder uitgebreid met nieuwe praktijkvoorbeelden, stappenplannen en/of ondersteunend materiaal.

13 juli 2015

De website van praktijkboek media is een onderdeel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Nieuwsberichten vind je dan ook op www.katholiekonderwijs.vlaanderen.

Forum

Jongste editie:
juni 2015

Leeftocht

Startnummer jaargang 31