Het praktijkboek MEDIA

Sinds september 2012 is het nieuwe Leerplan Mediaopvoeding van katholiek basisonderwijs van kracht. In de leerplancommissie Mediaopvoeding werd besloten om het ICT-leren in te bedden in mediaopvoeding. 

Voor bepaalde onderdelen van dit nieuwe Praktijkboek Media(praktijkvoorbeelden, stappenplannen) moet je eerst inloggen!

Dit online document wil een brug slaan tussen theorie en praktijk. De diverse praktijkvoorbeelden tonen aan dat media-integratie echt niet moeilijk is. 

Dit praktijkboek wordt regelmatig verder uitgebreid met nieuwe praktijkvoorbeelden, stappenplannen en/of ondersteunend materiaal.

  • 05 mei 2014

    Bij Materialen --> Documenten werden nieuwe documenten toegevoegd:

    • Media & ICT in de klas - Overzicht ==> overzichtelijk document waarbij de relatie ICT-diamant en de leerplandoelen Mediaopvoeding wordt gelegd.
    • Overzichtsblad doelen Mediaopvoeding ==> document met alle leerplandoelen, gerangschikt in ME1, ME2, ME3 aangevuld met de leerlijn en OD/ET

Pagina's

Forum

Jongste editie:
juni 2016

Leeftocht

Jongste editie:
mei 2019