Beknopte praktijkvoorbeelden

Om de mediageletterdheid en -wijsheid  van de leerlingen te verhogen, moet de leerkracht de leerlingen in staat stellen om aan mediadoelen te werken. 

De activiteiten zijn bewust niet zo uitgebreid uitgewerkt als de uitgewerkte praktijkvoorbeelden omdat ze te gebruiken zijn in meerdere BC's/lessen.

Activiteiten

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Werken met de actualiteit

 

Bekijken/bespreken van het Kinderjournaal (Karrewiet) op internet. (www.karrewiet.be)
Lezen van een krant op internet
Lezen van een Jongerentijdschrift op internet.

Kinderjournaal (Karrewiet) op internet bekijken en becommentariëren en een kleine presentatie maken met een tekstverwerker en de informatie opslaan.

Zelf een kinderjournaal maken.

Bezoek aan ...

Breng een bezoek aan .... (bvb. leeruitstap aan een museum).
Op voorhand wordt de website (indien mogelijk) bekeken zodat de leerlingen reeds een virtueel bezoek brengen.

De leerlingen maken zelf foto's tjdens de uitstap.

De leerlingen laten op de computer de foto's zien en vertellen over de uitstap a.d.h.v. de foto's.

De leerlingen maken hiervan een klein tekstverslag en voegen er foto’s bij die ze maakten tijdens de uitstap.

OF

Ze maken met de foto's een korte presentatie.

Schrijven

Een leerling mag zijn opstel, klasdagboek, verslag, anekdote, belevenis, documentatie schrijven in een tekstverwerker en dit opmaken.

Een leerling mag een uitnodiging, naamkaartje maken, ... in Publisher.

Een leerling mag zijn opstel, klasdagboek, verslag, anekdote, belevenis, documentatie schrijven in een weblog.

Andere leerlingen kunnen op deze blog reageren.

Een alternatief: de leerlingen maken een echte krant via de site www.krantenmaker.be

(Stappenplan - Een klaskrant maken met Krantenmaker.be - Leerling

Stappenplan - Een klaskrant maken met Krantenmaker.be - Leerkracht)

Affiche maken

Affiche maken in een tekstverwerker (Stappenplan - Affiche maken met WordArt)

Hier een voorbeeld

Affiche maken in een tekstverwerker en een foto invoegen (Stappenplan - Affiche maken met WordArt)

Hier een voorbeeld

Affiche maken in Publisher

Werken met geluid

Beluisteren van geluidsfragmenten op de pc, nieuws beluisteren via stream, ...

Zelf maken van teksten voor een reclamespot over de school, klas in tekstverwerker

Opname van radiospot, opnemen van (Franse) dialogen, ... 

 

WO: info opzoeken over ... door gebruik te maken van de beeldbank.

Op Beeldbank vind je een heleboel korte educatieve filmpjes. Zie

www.schooltv.nl/beeldbank

Enkele leerlingen bekijken het filmpje over .... bijvoorbeeld Ötzi de ijsmummie van meer dan 5000 jaar oud. 

Enkele leerlingen vertellen over .... a.d.h.v. het filmpje.

Enkele leerlingen gebruiken voor een spreekopdracht de beeldbank als informatiebron.

Ze noteren en typen enkele zinnen over het filmpje in een tekstdocument. Ze maken geen presentatie maar gebruiken het filmpje als ondersteunend materiaal. 

Enkele leerlingen gebruiken voor een spreekopdracht de beeldbank als informatiebron. Ze zoeken eventueel nog filmpjes. (eventueel in http://www.hetklokhuis.nl )

De voornaamste headlines uit het filmpje zetten ze in een presentatie.

Ze kunnen ook eventueel foto’s invoegen.  Uiteindelijk geven ze een voorstelling aan de medeleerlingen.

 

Opzoekingswerk verrichten over ...

op het internet, cd-rom.

 

Geef de leerlingen vooraf een aantal links over het onderwerp.

Laat ze deze links bezoeken en geef een aantal vragen op.

De leerlingen noteren de antwoorden (op het blad of met een tekstverwerker. Zie een voorbeeld uit deze activiteit

Laat de leerlingen een doe-pad over het thema maken.

Wat is een doe-pad? Hier vind je links naar doe-paden.

 

Laat de leerlingen een webquest maken.

 

Wat is een webquestHier en hier vind je andere webquests.

Werken met foto's over.. (1)

 

 

Kinderen nemen foto’s van een activiteit. De leerkracht/leerling toont de foto's en de leerlingen bespreken.

voorbeeld

Kinderen gebruiken deze foto's door deze in te voegen in een tekstverwerker, presentatieprogramma, beeldbewerkingsprogramma.

voorbeeld

Kinderen maken een scenario en maken een fotofilmpje.

voorbeeld

Werken met foto's over.. (2)

Aanleren van letters

Geef de leerling een fototoestel. Vandaag leren we over de letter T. Vandaag mag de leerling het fototoestel gebruiken om foto's te maken van dingen die beginnen met een T. Zo krijg je foto's van een tafel, een tekening, klasgenoot Tim, .... .

Zet deze foto's op de pc. (tussen andere foto's van letters die al gekend zijn) De foto's worden getoond. De leerlingen roepen als ze een foto zien die begint met T.

Geef de leerling een knuffel en een fototoestel mee naar huis. De leerling verzint een verhaal over wat de knuffel allemaal beleeft nu deze bij hem logeert. Wanneer de knuffel en het fototoestel terug in de klas zijn, kopieer je de foto's naar de pc. De leerling vertelt bij deze foto's.

Laat de leerling een hoesje ontwerpen voor het verhaal. Voeg een foto in Paint en laat deze foto bewerken in Paint.

Maken van wenskaarten

Verstuur zelf als leerkracht digitale wenskaarten naar de kinderen en laat deze bekijken en beluisteren. Dit kan voor verschillende momenten: communie, verjaardag, Nieuwjaar, ....

Laat de leerlingen zelf digitale wenskaarten maken en opsturen.

Laat de leerlingen zelf digitale wenskaarten maken in Paint, Tuxpaint, Publisher, tekstverwerker, ....

Verhaal vertellen

In de klas wordt dikwijls voorgelezen door de leerkracht.

Kinderen kunnen dit verhaal opnieuw herberbeleven door het gebruik van digitale prentenboeken. Hier vind je enkele digitale prentenboeken. 

In deze lesactiviteit vind je een voorbeeld.

Met foto’s een verhaal vertellen. Eén leerling is gedurende een dag klasreporter en neemt foto's van de verschillende klasactiviteiten. Deze foto's worden getoond en de leerling vertelt.

In deze activiteit vind je een voorbeeld.

The making of ....

Van een knutselactiviteit wordt in de verschillende fasen van het maken een foto gemaakt door een leerling. Tijdens een stelactiviteit worden deze foto's in een tekstverwerker gezet (eventueel door de leerkracht). De leerlingen maken een echte handleiding van de maken van de knutselactiviteit. 

Creatief bezig zijn

 

De verwerking van een thema kan creatief gebeuren. Laat een aantal leerlingen creatief verwerken. Dit zijn eenvoudige 'tekenprogramma's':

http://bomomo.com/

http://kids.kennisnet.nl/games/peent/

Tuxpaint

 

Affiches, uitnodigingen, .... maken met foto's.

voorbeeld

Foto’s invoegen in een tekstverwerker en tekstballonnen toevoegen aan deze foto's. Er bestaat hiervoor ook betalende software.

hier een voorbeeld

nog een voorbeeld

 Tekenen

De leerlingen bekijken foto’s (via websites) van diverse kunstenaars en bespreken de verschillende stijlen.

De leerlingen proberen zelf bepaalde kunstenaars na te bootsen door met Paint te tekenen “in de stijl van”’ verschillende kunstenaars.

 

 Poëzie/gedichtendag

De leerlingen zoeken info op over de auteur van een gedicht en vertellen a.d.h.v. de info over de auteur.

Een gedicht documenteren met een zelf te zoeken prent over het gedicht.
Via internet wat illustraties in de juiste sfeer zoeken en bijvoegen.

Zelf een gedichtje maken in een tekstverwerker en wat visualiseren met eigen foto’s of eigen tekeningen in tekstverwerker of PowerPoint. Dit presenteren aan de klas of via een Klasblog laten zien en zelf reacties toevoegen. 

 

 

 

 

Andere ideeën:

Wereldoriëntatie

ICT gebruiken om iets te simuleren: bijvoorbeeld de werking van een sluis , seizoenen, ... .

Wereldoriëntatie

Google Maps: de weg uitstippen van school naar het museum, ... .

Wereldoriëntatie

Google Earth:

·         Laat afstanden meten tussen 2 steden, ....

·         Vergelijk jouw stad/dorp met een grote stad als Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Brugge, …

·         Wat heeft jouw stad/gemeente/dorp niet ten opzichte van de gekozen stad?

·         Wat zouden ze in jouw woonplaats wel hebben en niet in …..

Nederlands

Gebruik van een online woordenboek

Alle leergebieden

Het gebruik van mindmaps bv. mindman of emindmaps

·         om zichzelf te presenteren

·         bij begin van een nieuw thema

·         ....

Zoekmachines voor kinderen

Opzoeken kan via een kindvriendelijke zoekmachine:

·         Netwijs

·         8-12

·         meester Sipke

·         look 4

·         ...