Praktijkboek

Een nieuw leerplan Mediaopvoeding.

Het leerplan kan hier integraal  worden gedownload.

Hier leest u info over: 

 • de krachtlijnen van dit leerplan.
 • waarom ICT in mediaopvoeding werd ingebed.
 • waarom dit praktijkboek werd ontwikkeld.

Lees ook

 • Mediaopvoeding moet ertoe bijdragen dat kinderen op een behendige, zelfredzame en kritische manier kunnen participeren aan de complexe, veranderlijke wereld waarin ze leven en dat zowel in de rol van zender als ontvanger van mediacontent.

   
  Om dat te kunnen, moeten kinderen kennis, vaardigheden en attitudes
  ontwikkelen op het vlak van drie basiscompetenties:
  • mediageletterdheid,
  • mediawijsheid en
  • technische en instrumentele mediacompetentie.
 • Waarom werd in de Leerplancommissie Mediaopvoeding beslist om ICT in te bedden in Mediaopvoeding? Welke kansen biedt deze inbedding? Lees hieronder de visietekst.

 • Omdat ICT, gezien de technologisering en digitalisering van het mediagebeuren, niet meer los te koppelen is van media, is er bij de ontwikkeling van het leerplan bewust voor gekozen om het werken aan ICT-competenties bij leerlingen te beschouwen als een deel van mediaopvoeding. Die inbedding komt de geïntegreerde toepassing van ICT ten goede. Ze maakt ook duidelijk dat scholen voortdurend rekening zullen moeten houden met nieuwe technologische ontwikkelingen door daar gepast op in te spelen.
   
  Dit document werd ontwikkeld voor leerkrachten die nog niet zo vertrouwd zijn met de media-integratie. Via concrete praktijkvoorbeelden, eenvoudige stappenplannen en ander bruikbaar materiaal willen we deze leerkrachten een helpende hand bieden.