Waarom dit praktijkboek?

Omdat ICT, gezien de technologisering en digitalisering van het mediagebeuren, niet meer los te koppelen is van media, is er bij de ontwikkeling van het leerplan bewust voor gekozen om het werken aan ICT-competenties bij leerlingen te beschouwen als een deel van mediaopvoeding. Die inbedding komt de geïntegreerde toepassing van ICT ten goede. Ze maakt ook duidelijk dat scholen voortdurend rekening zullen moeten houden met nieuwe technologische ontwikkelingen door daar gepast op in te spelen.
 
Dit document werd ontwikkeld voor leerkrachten die nog niet zo vertrouwd zijn met de media-integratie. Via concrete praktijkvoorbeelden, eenvoudige stappenplannen en ander bruikbaar materiaal willen we deze leerkrachten een helpende hand bieden.

Wat vind je in dit praktijkboek?

- praktijkvoorbeelden:
  • die kant-en klaar zijn waarin media op een laagdrempelige manier wordt geïntegreerd;
  • die exemplarisch tonen hoe media kan worden geïntegreerd; 
  • die een uitbreiding kunnen betekenen voor het bestaande aanbod in de school;
  • die kunnen gebruikt worden ter inspiratie om zelf activiteiten te maken.
- Stappenplannen die de lesactiviteiten ondersteunen
- Ondersteunend materiaal

 

Dit document is bedoeld:

- Voor leerkrachten basisonderwijs
- Voor ALLE ICT-coördinatoren, ook voor coördinatoren
  • die schooloverstijgend werken;
  • die enkel technisch werken;
  • die weinig uren hebben;
  • die weinig ervaring hebben in het ambt.
- Voor directies
 

Hoe werken met dit praktijkboek?

Je kan de lesactiviteiten gebruiken:
  • als uitbreiding van het bestaande aanbod;
  • ter inspiratie voor de leerkrachten van het team om zelf activiteiten te ontwikkelen.